INAPOI


Managementul optim in scopul eficientizarii activitatilor de aprovizionare, productie, desfacere, tipice fabricilor de cherestea - o problema acum rezolvata prin programul de calculator "OPTIM MEN"

Persoana de contact: dr. ing. DANIELA MIHALEVSCHI

Tel. Mobil 0723.569.184

E-mail: daniela.mihalevschi@inl.ro


In contextul mediului actual de afaceri caracterizat prin dorinta de a obtine profit, informatia devine pilonul principal al mecanismului ce-l genereaza. Paradoxal, desi cantitati mari de date importante sunt manipulate de majoritatea firmelor, acestea nu sunt utilizate eficient. Utilizatorii care ar putea transforma aceste date intr-un important atu, ajung rareori la nivelul optim de sinteza si analiza a datelor; cu atat mai putin analiza are loc intr-un timp scurt, care sa le dea maxima eficienta. Astfel situatia poate deveni critica in zona managementului. Astazi, firmele care nu sunt conduse eficient, practic nu mai pot rezista daca managerii lor nu-si fundamenteaza deciziile pe informatii: coerente, corecte, obtinute direct (on line), in timp real (real time).

Pentru optimizarea managementului in fabricile de cherestea a fost elaborat un program integrat pentru pregatirea, urmarirea si conducerea fabricatiei denumit OPTIM MEN.

Eficienta aplicarii sistemului informatic propus, in fabricile de cherestea, este determinata de:

 1. Posibilitatea selectarii materiei prime dupa caracteristici (specie, dimensiuni) in vederea prelucrarii optime in produse finite, conforme cu specificatia comenzilor existente.
 2. Controlul permanent al stocului de materii prime existente la un moment dat, control ce determina fluidizarea procesului de productie eliminand:
  - riscul colapsului datorat lipsei de busteni;
  - cantitati mari de busteni in stoc, ce ar genera:
  - deprecierea materiei prime;
  - imobilizari de spatii si bani
 3. Evidentele intrarilor de materii prime zilnice si lunare, pe furnizori, inclusiv caracteristicile materiei prime, evidente ce dau o imagine completa asupra surselor de aprovizionare, a capacitatilor si a caracteristicilor bustenilor apartinand acestor surse.
 4. Evidenta lunara a factorilor pe furnizori, valoare si stadiul achitarii acestora, evidenta ce permite urmarirea:
  - comparativa a preturilor la diversi furnizori;
  - evolutiei in timp a preturilor la acelasi furnizor.
 5. Crearea unei arhive privind furnizorii de materii prime si caracteristicile marfii livrate, ce permite contactarea lor pentru un nou contract atunci cand comenzile de cherestea impun acest lucru.
 6. Posibilitatea planificarii lunare si zilnice a productiei necesar a fi realizata in functie de comenzile existente si in cazul nerespectarii programarii, identificarea si eliminarea cauzelor.
 7. Inregistrarea productiei executate zilnic si pe schimburi a materiei prime consumate si a randamentelor de prelucrare obtinute, evidente ce faciliteaza:
  - controlul functionarii fluxului de productie;
  - controlul preciziei de executie a utilajelor;
  - stabilirea influentei in randamentele de prelucrare a defectelor de crestere ale lemnului.
 8. Evidente lunare pentru piesele de cherestea neacoperite cu comenzi si existente in stoc, in scopul orientarii prospectarii pietei pentru vanzarea acestora.
 9. Evidente zilnice si lunare realizate in functie de data livrarii pentru produsele executate, evidente ce dau posibilitatea:
  - urmaririi stricte a modului in care se respecta termenele de livrare atat pentru piata interna cat si:
  - urmaririi ofertei de preturi facute de diversi clienti cat si de acelasi client in perioade de timp diferite.
 10. Arhivarea clientilor si a marfii vandute lor in vederea contactarii lor pentru noi contracte ori de cate ori este necesar.
 11. Efecte asupra structurii organizatorice a fabricilor de cherestea prin asigurarea de informatii corecte, complete si la timp atat pentru manageri cat si pentru executanti.
 12. Impactul asupra calitatii fundamentarii deciziilor strategice si tactice, a adoptarii lor in perioada optima si a operativitatii aplicarii.
 13. Influenta deosebita asupra calitatii diagnosticarilor si eficacitatii sedintelor.
 14. Accesul rapid si facil la informatiile dorite referitoare la productie si comercializare.
 15. Valorificarea la maximum a fondului de informatii primare generate de activitatile de productie si comercializare pentru obtinerea celor mai adecvate informatii finale ca baza pentru stabilirea planurilor de afaceri.
 16. Constructia modulara a sistemului informatic proiectat care permite efectuarea modificarilor usor si rapid, atunci cand este cazul.
 17. Accesibilitatea atat ca pret cat si ca posibilitate de achizitionare de pe piata romanesca a echipamentului de calcul necesar utilizarii produsului program propus.
 18. Instruirea facila si intr-un interval de timp scurt a personalului din fabricile de cherestea ce vor exploata sistemul informatic propus.
In anexele 1-10 sunt prezentate submodulele produsului program