INAPOI


Reglementari PSI pentru industria lemnului


In cadrul proiectului 013-C1/EC din Programul National de C.D.I.-INFRAS Institutul National al Lemnului in parteneriat cu Facultatea de Pompieri a elaborat urmatoarele acte normative in domeniul prevenirii si stingerii incendiilor:
  1. Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatiilor din sectoarele industriei lemnului (revizuirea si actualizarea normelor de prevenire si stingere a incendiilor aprobate cu Ordinul MILMC nr.0108/02.02.1988).
  2. Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si dotarilor tehnologice industriale din punct de vedere al sigurantei la foc specific sectoarelor din industria lemnului (inlocuieste normele de echipare si dotare aprobate cu Odinul MILMC nr.0108/02.02.1988).
Actele normative mentionate au fost avizate de catre M.I. - Inspectoratul General al Corpului Pompierilor Militari, de M.L.P.T.L. si au fost aprobate prin Ordinele ministrului Industriei si Resurselor nr.45 respectiv 46/27.01.03, publicate īn Monitorul Oficial al Romāniei - Partea I- a nr.103/19.02.03 respectiv nr.97/17.02.03.

Disponibil pe CD la pretul de 54,50 RON (50 RON + TVA) sau CD + print (editat de Institutul National al Lemnului) la pretul de 70,85 (65 RON + TVA), pentru un volum.

Pentru procurarea celor 2 reglementari in domeniul PSI este necesar sa transmiteti catre INL o comanda prin fax/e-mail in care sa comunicati urmatoarele:
  • numarul de exemplare din fiecare reglementare
  • adresa la care doriti sa fie trimis coletul (nume, localitate, strada, numar, telefon, etc.)
  • datele necesare emiterii facturii (denumire societate, cod fiscal, sediu cont bancar si banca la care este deschis)
Plata coletului precum si a taxelor de transport (FAN CURIER) se va face la destinatie. Impreuna cu normele comandate veti primi si factura fiscala.

Informatii suplimentare Carmen Dobrescu
Tel. 021-233.19.33.
Fax 021-2331514; E-mail: secretariat@inl.ro

Cuprinsul pentru fiecare din cele doua acte normative este urmatorul:

Norme de prevenire si stingere a incendiilor specifice activitatiilor din sectoarele industriei lemnului.

Capitolul I - Prevederi generale stabilite pe baza strategiei privitoare la apararea impotriva incendiilor in activitatile din sectoarele industriei lemnului
1.1. Obiect si domeniul de aplicare
1.2. Obligatii si raspunderi
    1.2.1. Ministerul Industriei si Resurselor
    1.2.2. Consilii de administratie
    1.2.3. Patronul, proprietarul, beneficiarul, administratorul
    1.2.4. Salariatii
1.3. Organizarea si desfasurarea activitatii de aparare impotriva incendiilor

Capitolul II - Reguli si masuri specifice de prevenire si stingere a incendiilor la constructii, instalatii si alte amenajari, precum si pentru activitatea din sectoarele industriei lemnului
2.1. Reguli si masuri comune mai multor sectoare de activitate
    2.1.1. Reguli si masuri generale pentru incinte, constructii, instalatii, echipamente, utilaje si amenajari
    2.1.2. Reguli privind fumatul
    2.1.3. Reguli privind focul deschis
    2.1.4. Ateliere
        2.1.4.1. Ateliere de sudare si taiere a metalelor
        2.1.4.2. Ascutitorii de scule pentru prelucrarea lemnului
        2.1.4.3. Ateliere de vulcanizare
        2.1.4.4. Ateliere mecanice
        2.1.4.5. Ateliere electrice si pentru bobinaj
        2.1.4.6. Ateliere prelucrat metale prin electroeroziune
    2.1.5. Sectii pentru prelucrarea lemnului si a produselor pe baza de lemn
    2.1.6. Sectii de vopsitorie, lacuire si prelucrare a peliculelor de lac pentru produsele din lemn si pe baza de lemn
    2.1.7. Spatii de depozitare
        2.1.7.1. Reguli si masuri generale pentru toate spatiile de depozitare a materialelor combustibile
        2.1.7.2. Spatii de depozitare a materialului lemnos
        2.1.7.3. Spatii de depozitare pentru lichide combustibile
    2.1.8 Dotari tehnologice industriale
    2.1.9. Instalatii utilitare (aferente constructiei si tehnologice)
        2.1.9.1. Instalatii electrice
        2.1.9.2. Sisteme de incalzire
        2.1.9.3. Instalatii pentru incalzire centrala
        2.1.9.4. Instalatii pentru incalzire tehnologica
        2.1.9.5. Incalzirea locala
        2.1.9.6. Instalatii de ventilare si climatizare
        2.1.9.7. Instalatii de transport pneumatic
        2.1.9.8. Instalatii de gaze
            2.1.9.8.1. Instalatii de gaze naturale
            2.1.9.8.2. Instalatii de G.P.L.
        2.1.9.9. Instalatii de aer comprimat
        2.1.9.10. Instalatii termoenergetice
    2.1.10. Statii de transport lichide si gaze combustibile
        2.1.10.1 Statii de pompe
        2.1.10.2 Statii de reglare gaze naturale
        2.1.10.3 Rampe de incarcare - descarcare
        2.1.10.4 Conducte de transport lichide combustibile
    2.1.11. Statii de compresoare pentru aer
    2.1.12. Gospodarii de combustibil lemnos
    2.1.13. Garaje, autovehicule si utilaje. Incaperi pentru incarcat acumulatori
        2.1.13.1. Garaje, parcaje si platforme pentru parcare
        2.1.13.2. Circulatia autovehiculelor
        2.1.13.3. Autostivuitoare, autocare si electrostivuitoare
        2.1.13.4. Incaperi pentru incarcat acumulatoare
    2.1.14. Cai de evacuare, acces si interventii
    2.1.15. Sisteme si instalatii de protectie impotriva incendiilor
        - Alarmarea si alertarea in caz de incendiu
        - Instalatii de semnalizare a incendiilor
        - Instalatii de stingerea incendiilor
    2.1.16. Marcarea cu indicatoare de siguranta
    2.1.17. Lucrari de constructii - montaj in timpul exploatarii
    2.1.18. Tratarea cu produse termoprotectoare
    2.1.19. Colectarea deseurilor, reziduurilor combustibile si ambalajelor si distrugerea lor. Reguli pentru sezonul rece. Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase
    2.1.20. Reguli privind reducerea riscurilor de incendii generate de incarcari electrostatice
2.2 Reguli si masuri pentru sectorul de exploatari, transporturi si constructii forestiere
    2.2.1. Reguli si masuri cu caracter general
    2.2.2. Exploatarea lemnului
        2.2.2.2. Organizarea parchetelor si a platformelor primare
        2.2.2.3. Parchete si platforme primare
        2.2.2.4. Manganizarea lemnului
        2.2.2.5. Centre de sortare si preindustrializare a lemnului
    2.2.3. Transporturi forestiere
        2.2.3.2. Transporturi auto
        2.2.3.3. Transporturi pe caile ferate forestiere
        2.2.3.4. Transportul lemnului cu nave fluviale
    2.2.4. Constructii forestiere
        2.2.4.2. Exploatarea utilajelor de constructii
        2.2.4.3. Lucrari de constructii forestiere si de reparatii ale acestora
2.3 Reguli si masuri pentru sectorul de prelucrare a lemnului
    2.3.1. Reguli si masuri cu caracter general
    2.3.2. Uscatorii pentru cherestea si semifabricate din lemn masiv
    2.3.3. Fabrici de cherestea si semifabricate din lemn
    2.3.4. Fabrici de furnir, placaj, panel
    2.3.5. Fabrici de placi din aschii si din fibre de lemn (PAL, PFL dur, MDF sau PAF)
    2.3.6. Fabrici pentru innobilarea placilor pe baza de lemn (texturare, caserare, melaminare) si pentru productia de inlocuitori de furnire, filme melaminice si fenolice
    2.3.7. Fabrici de mobila, usi, ferestre, instrumente muzicale, articole pentru sport si agrement, casete pentru aparatura audio-video, creioane, rechizite scolare si de birou, jucarii, elemente pentru constructii din lemn, panouri din lemn masiv, alte produse din lemn prelucrat
    2.3.8. Fabrici (sectii) de componente pentru mobila tapitata
    2.3.9. Fabrici de chibrituri
    2.3.10. Fabrici de faina de lemn
    2.3.11. Instalatii pentru fabricarea produselor poliuretanice
    2.3.12. Alte ateliere si sectii anexe fabricilor de prelucrare a lemnului
        2.3.12.1. Spatii pentru prepararea vopselelor si lacurilor
        2.3.12.2. Spatii pentru depozitarea si prepararea adezivilor
Capitolul III - Metode si proceduri pentru identificarea si evaluarea riscului de incendiu, specifice activitatilor din sectoarele industriei lemnului
3.1. Generalitati
3.2. Identificarea riscului de incendiu
3.3. Evaluarea riscului de incendiu
Capitolul IV - Criterii de echipare si dotare cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor specifice constructiilor, instalatiilor, utilajelor, echipamentelor si activitatilor din sectoarele industriei lemnului
4.1. Criterii generale privind echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de prevenire si stingerea incendiilor, serviciul privat de pompieri civili
4.2 Cerinte si conditii de dotare si echipare
4.3. Prevederi specifice privind echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor a constructiilor, instalatiilor tehnologice si platformelor amenajate
4.4. Intretinerea si verificarea mijloacelor de prevenire si de stingere a incendiilor
    4.4.1 Prevederi generale
    4.4.2. Intretinerea mijloacelor de prevenire si stingere a incendiilor
    - Stingatoare, unelte si alte mijloace de interventie
    - Hidranti de incendiu, retele exterioare, conducte exterioare de apa pentru incendiu, sisteme de colectare si scurgere a apelor in caz de incendiu
    - Instalatii de sprinklere
    - Instalatii de drencere
    - Rezervoare de apa si pneumatice (hidrofoare)
    - Statii de pompe pentru alimentarea cu apa in caz de incendiu (pompe de incendiu)
    - Pompe cu motor cu combustie interna
    - Instalatii de stingere a incendiilor cu dioxid de carbon - Instalatii de stingere a incendiilor cu spuma
    - Instalatii de stingere cu apa pulverizata
    - Instalatii de stingere a incendiilor cu abur
    - Instalatii de semnalizare si avertizare
    4.4.3. Verificarea mijloacelor tehnice de prevenire si de stingere a incendiilor, incercari profilactice si controale periodice
Capitolul V - Prevederi finale
Capitolul VI - Anexe.
ANEXA 1 - Nomenclatorul incercarilor si controalelor ce trebuie efectuate la instalatiile si mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor
ANEXA 2.1 informativ - Caracteristicile generale ale principalelor materii prime si materiale ce pot fi utilizate in industria lemnului
ANEXA 2.2 - Proprietatile substantelor combustibile uzuale ce pot fi utilizate in industria lemnului
ANEXA 3 informativ - Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu (Ghid si structura cadru specifice industriei lemnului)
ANEXA 4 informativ - EN 1050 - Anexa B - Siguranta dotarilor tehnologice Principii de evaluare a riscului (traducere aproximativa)
ANEXA 5 - Ghidul pentru stabilirea criteriilor minime de performanta privind organizarea si functionarea serviciilor private de pompieri civili, (elaborat de I.G.C.P.M. si aprobat cu OCCPM nr.37424/1998)

Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor, instalatiilor si dotarilor tehnologice industriale din punct de vedere al sigurantei la foc specific sectoarelor din industria lemnului

Capitolul I - Generalitati
1.1. Scop, domeniul de aplicare
1.2. Terminologie
1.3. Obligatii
Capitolul II - Constructii de productie si depozitare, instalatii tehnologice- Conditii de performanta
2.1. Risc categorie de pericol de incendiu
2.2. Prevederi specifice pe sectoare de activitate
    2.2.1. Depozite deschise de material lemnos
    2.2.2. Constructii inchise pentru depozitare - depozite inchise
    2.2.3. Depozite de materiale inflamabile, butelii de oxigen, acetilena, dioxid de carbon, si butoaie de carbid
    2.2.4. Sectii de productie
2.3 Distante de siguranta intre depozite deschise de material lemnos si constructii, instalatii, cai ferate
    2.3.1. Distante de siguranta intre depozite deschise de material lemnos si constructii
    2.3.2. Distante de siguranta intre depozite deschise de material lemnos si instalatii-uscatoare de aschii
    2.3.3. Distante de siguranta intre depozite deschise de material lemnos si liniile de cale ferata
    2.3.4. Distante de siguranta intre hale de prelucrare a lemnului si liniile de cale ferata
    2.3.5. Distante de siguranta la depozite inchise de lichide combustibile
    2.3.6. Distante de siguranta intre hale de prelucrare a lemnului si uscatoarele de aschii
    2.3.7. Distante de siguranta la depozite deschise de materiale incombustibile
    2.3.8. Distante de siguranta intre constructii si depozitele deschise si liniile electrice cu tensiune peste 1 KV
    2.3.9. Distante de siguranta intre constructii si depozite deschise si caile rutiere
2.4. Alcatuiri constructive
2.5. Instalatii utilitare (aferente constructiei si tehnologiei)
    2.5.1. Instalatii electrice de distributie
    2.5.2. Instalatii electroenergetice
    2.5.3. Instalatii de ventilatie, instalatii de transport pneumatic
    2.5.4. Instalatii de incalzire
    2.5.5. Instalatii termoenergetice
    2.5.6. Instalatii sanitare, de alimentare cu apa si canalizare
    2.5.7. Instalatii de aer comprimat
2.6. Protectia impotriva electricitatii statice si a descarcarilor electrice atmosferice
Capitolul III - Cai de comunicatie
Capitolul IV - Echiparea si dotarea cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor. Servicii de pompieri civili
4.1. Generalitati
4.2. Prevederi specifice
    4.2.1. Echiparea si dotarea cu sisteme, aparate si dispozitive, instalatii de semnalizare, alarmare, avertizare si alertare in caz de incendiu
    4.2.2. Echiparea si dotarea cu sisteme, instalatii si dispozitive de limitare si stingere a incendiilor
        4.2.2.1. Instalatii de stins incendii, de protectie si racire cu apa
        4.2.2.2. Instalatii de stins incendii cu substante speciale
        4.2.2.3. Instalatii speciale de stingere a incendiilor pe utilaje, echipamente si instalatii tehnologice
        4.2.2.4. Dispozitive si sisteme de actionare a usilor si obloanelor
    4.2.2.5. Instalatii, aparate si dispozitive pentru limitarea si prevenirea incendiilor pe utilaje, echipamente si linii tehnologice
4.3. Dispozitive si sisteme de evacuare a fumului si gazelor fierbinti
4.4. Instalatii de protectie impotriva trasnetului
4.5. Dotarea si echiparea cu stingatoare si alte aparate de stins incendii
    4.5.1. Prevederi comune
    4.5.2. Tipuri de stingatoare
4.6. Echiparea si dotarea cu utilaje, unelte si alte mijloace de interventie
4.7. Asigurarea cu apa si substante pentru limitarea, intreruperea procesului de ardere sau pentru protectia celor din apropierea focului
4.8. Dotarea cu echipament de protectie la locurile de munca si a personalului de interventie
4.9. Constituirea, organizarea, functionarea si dotarea serviciilor private de pompieri civili
    4.9.1. Constituirea serviciului privat de pompieri civili
    4.9.2. Dotarea serviciului de pompieri cu autospeciale, motopompe mobile si alte utilaje de stingere si interventie, echiparea cu aparatura
        4.9.2.1. Dotarea cu autospeciale, motopompe mobile si alte utilaje de stingere si interventie
        4.9.2.2. Echiparea cu aparatura
    4.9.3. Rezerve pentru mijloacele de prevenire si stingere a incendiilor
    4.9.4. Serviciul de pompieri civili - sediul si spatiile pentru serviciul de pompieri civili

Capitolul V - Anexe
ANEXA 1 informativ - Incadrarea orientativa in categoriile de pericol de incendiu a principalelor zone, spatii, incaperi, cladiri si instalatii tehnologice din industria lemnului
ANEXA 2 informativ - Lista orientativa a principalelor zone, spatii, incaperi, cladiri si instalatii tehnologice din industria lemnului vulnerabile la incendiu
ANEXA 3 - Schemele de organizare a depozitelor de material lemnos
ANEXA 4 - Suprafete maxime admise si distante de siguranta impotriva incendiilor
ANEXA 5.1 informativ - Caracteristicile generale ale principalelor materii prime si materiale ce pot fi utilizate in industria lemnului
ANEXA 5.2 - Proprietatile substantelor combustibile uzuale ce pot fi utilizate in industria lemnului
ANEXA 6 informativ - Procese fundamentale privind incendiile, limitarea si stingerea acestora
ANEXA 7 - Domeniul si eficienta produselor de stingere a incendiilor
ANEXA 8 - Dotarea uzuala a hidrantilor de incendiu
ANEXA 9 - Tipuri de instalatii de stingere cu spuma, clase de inflamabilitate a lichidelor combustibile
ANEXA 10 - Inventarul instalatiilor de stingere cu spuma a incendiilor ANEXA 11 - Norme de dotare cu stingatoare, unelte si alte mijloace pentru stingerea incendiilor
ANEXA 12 - Stingatoare - clasificare si identificare
ANEXA 13 - Utilajele, uneltele si alte mijloace de interventie care compun posturile de incendiu din incinta, pichetele de incendiu din parchetele de exploatare forestiera si grupuri de actionare a funicularelor pasagere din exploatari forestiere
ANEXA 14 informativ - Echiparea si dotarea orientativa a constructiilor, instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate din industria lemnului cu mijloace tehnice de prevenire si stingere a incendiilor
ANEXA 15 informativ - Schema bloc tip (de principiu) a fluxului tehnologic de fabricatie PAL / MDF si indicarea posibilitatilor de echipare cu mijloace speciale de siguranta la foc
ANEXA 16 - Principalele acte normative si reglementari tehnice din domeniul apararii impotriva incendiilor si conexe cu acesteaInformatii suplimentare


Carmen Dobrescu [ tel 021-233.19.33., e-mail: secretariat@inl.ro ]